Cennik
Cena biletu
Ulgowy *
Ulgowy * 2h
Normalny
Normalny 2h
PROGRAM RODZINA **
Ulgowy KDR****
Normalny KDR****
6,00
10,00
12,00
20,00
7,00
3,00
6,00
* dotyczy młodzieży szkolnej oraz studentów do 26 lat, emerytów i rencistów za okazaniem legitymacji
** ważny jest jeden miesiąc od daty zakupu
**** Na wszystkie godziny obowiązuje Karta Dużej Rodziny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość
Cena
Karnet - 12 wejściowe
Ulgowy
Normalny
60,00
120,00
* dotyczy młodzieży szkolnej i studenckiej do lat 26
Cena
Pozostałe
wypożyczenie łyżew
Szatnia (budynek Pływalni)
7,00
3,00 / osoba