Regulamin

1. Lodowisko jest czynne w okresie zimy w godzinach 9:00 - 21:00.
2. Lodowisko funkcjonuje przy temperaturze powietrza -15 do +10 st. C.
3. W godzinach otwarcia lodowiska przewiduje się przerwy techniczne na czyszczenie lodu. O możliwości wejścia na taflę lodowiska informuje pracownik obsługi lodowiska.
4. Godzina wejścia na lodowisko i czas przebywania jest określony w odrębnym harmonogramie.
5. Na tafli lodowiska może jednorazowo przebywać 60 osób.
6. Sztuczne lodowisko nieczynne jest w przypadku dużych opadów deszczu lub śniegu.
7. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu lub karnet.
8. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na lodowisko.
9. Zachować bilet do kontroli do momentu opuszczenia terenu lodowiska.
10. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osoby dorosłej.
11. Za uszkodzenie telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych wnoszonych na płytę lodowiska, organizator nie odpowiada.
12. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. 
13. Zaleca się jazdę w czapce i rękawiczkach.
14. Użytkownicy lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
15. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika lodowiska.
16. Osoby łamiące zasady regulaminu będą wypraszane z lodowiska.
17. Osoby stale łamiące zasady regulaminu nie będą wpuszczane na lodowisko.
18. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska można zgłaszać kierownikowi obiektu.
19. OSiR Stargard Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość rezerwacji lodowiska dla grup zorganizowanych.

Podczas przebywania na lodowisku zabrania się:
1. Urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd potrącania i podcinania.
2. Jazdy z dziećmi na rękach.
3. Jazdy w kierunku przeciwnym do wskazanego.
4. Jazdy na długich łyżwach (panczenach), jazdy z kijami hokejowymi i plecakami.
5. Wykonywania skoków.
6. Gwałtownego hamowania.
7. Wnoszenia na taflę lodowiska puszek, kartonów i butelek z napojami.
8. Rzucania śnieżkami.
9. Siadania na bandach lodowiska.
10. Chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu.
11. Palenia tytoniu i picia alkoholu.
12. Wprowadzania zwierząt.
13. Używania otwartego ognia.