Regulamin wypożyczalni

1. Wypożyczalnia czynna jest od 8:30 do 20:15
2. Łyżwy wypożyczane są na 60 minut korzystania z lodowiska, po przekroczeniu tego czasu naliczana jest dodatkowa opłata za kolejny cykl.
3. Nie honorujemy dokumentów osób, które nie są obecne przy wypożyczeniu łyżew.
4. Wypożeczenia łyżew dokonuje się przy zakupie biletu.
5. Na jeden bilet wydawana jest jedna para łyżew.
6. Wypożyczający ponosni pełną odpowiedzialność finansową do ceny zakupu sprzętu wg faktury za: kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu.
7. Zabrania się przekazywania innym osobom wypożyczonego sprzętu.
8. Na łyżwach można przebywać tylko na tafli lodowiska oraz miejscach wyłożonych gumową wykładziną.
9. Wypożyczenie odbywa się na podstawie obowiązującego aktualnie cennika wywieszonego przy punkcie obsługi lodowiska.