Regulamin

REGULAMIN SAUNY

 

1. Z sauny korzystać mogą osoby indywidualnie z ważnym biletem wstępu i grupy zorganizowane, zgodnie z ustalonym rozkładem zajęć.

2. Sauna jest integralną częścią Pływalni i obwiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego Pływalni oraz niniejszego Regulaminu. 

3. Regulacja temperatury i wilgotności w saunie należy do obsługi  (nie wolno samodzielnie zmieniać parametrów).

4. Osoby korzystające z sauny zobowiązane są korzystać z szatni oraz posiadać ręcznik i obuwie zmienne - klapki.   

5. Zakup biletu uprawniającego do korzystania z sauny jest równoznaczny z tym, że użytkownik zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów oraz poleceń i informacji udzielanych przez obsługę Pływalni.  

6. Z sauny mogą korzystać osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów. 

7. Osoby chore, bądź zażywające leki powinny zasięgnąć porady lekarza przed skorzystaniem z sauny.         

8. Każdy korzystający podejmuje kąpiel w saunie na własne ryzykoi odpowiedzialność. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie kierownictwo Pływalni nie ponosi odpowiedzialności.

9. Nie zaleca się korzystania z sauny:

1) bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,  

2) bezpośrednio po obfitym posiłku,

3) osobom z chorobami krążenia,    

4) osobom chorującym na cukrzycę,             

5) kobietom w ciąży,        

6) kobietom w czasie menstruacji. 

10. Nie wolno korzystać z sauny będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.     

11. W strefie sauny zabrania się:         

1) wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu, 

2) wykonywania zabiegów kosmetycznych, 

3) załatwiania potrzeb fizjologicznych, 

4) hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów, 

5) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i grzewczych, 

6) wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,

7) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, 

8) palenia tytoniu, 

9) niszczenia i uszkadzania wyposażenia, 

10) nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub  obraźliwe.

12. Przed wejściem do sauny należy:  

1) zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała, 

2) zdjąć okulary i szkła kontaktowe, 

3) umyć całe ciało pod prysznicem mydłem, a następnie wytrzeć do sucha, 

4) zdjąć obuwie basenowe – klapki. 

13. W saunie należy siadać na ręczniku zakrywając części intymneoraz trzymać stopy na ręczniku. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się bezpośrednio z powierzchnią siedziska.

14. W saunie zabrania się polewania pieca wodą, umieszczanie przedmiotów łatwopalnych na lub w pobliżu elementów grzejnych. 

15. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi Pływalni. 

16. Osoby nie przestrzegające postanowienia Regulaminu będą wypraszane ze strefysauny i  obiektu Pływalni, a nagminne łamanie postanowień Regulaminu będzie skutkowało zakazem korzystania ze strefy sauny. 

17. Skargi i wnioski należy wpisywać do Książki skarg i zażaleń znajdującejsię w Recepcji.

PREZES 

OSiR STARGARD Sp. z o. o

w Stargardzie