Regulamin

REGULAMIN SAUNY

 

1. Z sauny korzystać mogą osoby indywidualnie z ważnym biletem wstępu i grupy zorganizowane, zgodnie z ustalonym rozkładem zajęć.

2. Sauna jest integralną częścią Pływalni i obwiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego Pływalni oraz niniejszego Regulaminu.

3. W pomieszczeniu sauny panuje temperatura 80 – 100°C.

4. Regulacja temperatury i wilgotności w saunie należy do obsługi (nie wolno samodzielnie zmieniać parametrów).

5. Osoby korzystające z sauny obowiązuje szatnia, posiadanie ręcznika oraz obuwia zmiennego – klapki.

6. Zakup biletu uprawniającego do korzystania z sauny jest równoznaczny z tym, że użytkownik zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów oraz poleceń i informacji, udzielanych przez obsługę Pływalni.

7. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.

8. Osoby chore, bądź zażywające leki powinny zasięgnąć porady lekarza przed skorzystaniem z sauny.

9. Każdy korzystający podejmuje kąpiel w saunie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie kierownictwo Pływalni nie ponosi odpowiedzialności.

10. Nie zaleca się korzystania z sauny:

 • bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,
 • bezpośrednio po obfitym posiłku,
 • osobom z chorobami krążenia,
 • osobom chorującym na cukrzycę,
 • kobietom w ciąży,
 • kobietom w czasie menstruacji,

11. Nie wolno korzystać z sauny będąc pod wpływem alkoholu lub innych środkach odurzających.

12. W strefie sauny zabrania się:

 • wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu
 • wykonywania zabiegów kosmetycznych
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych
 • hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów
 • dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i grzewczych
 • wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych
 • wnoszenia napojów alkoholowych
 • palenia tytoniu
 • niszczenia i uszkadzania wyposażenia
 • nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe

13. Przed wejściem do sauny należy:

 • zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała
 • zdjąć okulary i szkła kontaktowe
 • umyć całe ciało pod prysznicem mydłem a następnie wytrzeć do sucha
 • zdjąć obuwie basenowe - klapki

14. W saunie należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska.

15. W saunie zabrania się polewania pieca wodą umieszczanie przedmiotów łatwo palnych na lub w pobliżu elementów grzejnych

16. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi pływalni

17. Osoby nie przestrzegające postanowienia Regulaminu będą wypraszane ze strefy sauny i obiektu Pływalni.

18. Skargi i wnioski należy wpisywać do Raportu dziennego znajdującego się w Recepcji.